Thủ tục hành chính về Đất đai

Tranh chấp đất đai

Bất động sản

Thừa kế theo Di chúc, thừa kế theo pháp luật

Hôn nhân và gia đình

Tố tụng Hành chính

Tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp

Tư vấn và dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính cấp Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vài tài sản khác gắn liên với đất); Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai. Chuyên viên tư vấn nhiệt huyết, năng động với chuyên môn sâu tư vấn và cung cấp các dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

văn bản
LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 số 31/2024/QH15

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN số 29/2023/QH

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 mới nhất

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Luật Hôn nhân và gia đình

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Một số quy định về hôn nhân, kết hôn

Hôn nhân là gì? Kết hôn là gì? Điều kiện kết hôn? Đăng ký kết

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm

Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01

Đơn kháng cáo Dân sự

Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01

Mẫu số 23-DS Đơn khởi kiện

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01