Một số quy định về hôn nhân, kết hôn

Hôn nhân là gì? Kết hôn là gì? Điều kiện kết hôn? Đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

1. Hôn nhân là gì? (quy định tại khoản 5, Điều 3. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn

2. Kết hôn là gì? (quy định tại khoản 5, Điều 3. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

3. Điều kiện kết hôn? (quy định tại Điều 8. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

* Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

– Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng; có vợ;

+ kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riên của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

* Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

4. Đăng ký kết hôn (quy định tại Điều 8. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

– Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

– Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Mọi thông tin, giải đáp thắc mắc liên hệ: Luật sư Phạm Vui, điện thoại: 0869.986.928

Đọc thêm
[uxf_blog_posts style="vertical" type="row" columns="1" columns__md="1" cat="10" show_date="false" excerpt="false" show_author="false" comments="false" image_height="89%" image_width="43" text_align="left"]