Category Archives: Hôn nhân và gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Một số quy định về hôn nhân, kết hôn

Hôn nhân là gì? Kết hôn là gì? Điều kiện kết hôn? Đăng ký kết